nedelja, 8. julij 2018

Napotki menedžerjem na začetku njihove karierne poti

Današnji razmislek se mi je porodil ob izpolnjevanju anketnega vprašalnika za potrebe diplomske naloge ene od naših študentk. Bil sem naprošen za osebni pogled na ključne gradnike oziroma vrline, za katere osebno menim da bi jih moral upoštevati vsak menedžer na začetku svoje karierne poti.
Imam habilitacijo za področje menedžmenta, proučujem različne vidike organizacije in menedžmenta, imam večletne praktične izkušnje na tem področju, spremljam primere dobrih praks, poskušam razumeti vodilne avtorje iz tega področja…..toda vseeno me je to enostavno vprašanje postavilo v nelagodno situacijo. Čutil sem soočenje s prvinskim izzivom.
Nisem bil vprašan kaj o tem predavam in kaj o tem kdo piše. Niti ni študentke zanimalo kakšni so izsledki raziskav iz tega področja. Zanimalo jo je moje osebno mnenje. Enostavno vprašanje in pričakovanje enostavnega odgovora od »profesorja«. Čisto pravično. Tako kot postavim na izpitu vprašanje jaz, sedaj študentka postavlja vprašanje meni. Pričakuje odgovor. Čutim pritisk omejenosti časa za odgovor. Ob spoznavanju dejstva da se s tem študentje srečujejo na vsakem izpitu, razmišljam o strategiji odgovora. Ni mi vseeno. Reši me razlaga mojega osebnega prepričanja oziroma razlaga mojih osebnih izkušenj, ki pretežno izhajajo iz moje »izjave o osebnem poslanstvu«.
Moji napotki menedžerjem na začetku njihove karierne poti so:
· Čim prej oblikujete lastno izjavo osebne odličnosti in internalizirajte vrednote:
o Odličnost
o Človeški odnosi
o Znanje
o Ustvarjalnost
o Odgovornost
o Lojalnost
o Verodostojnost
o Agilnost/proaktivnost
· Delo oziroma ustvarjalnost posvojiti kot vašo ključno vrednoto.
· Čim prej čim in čim celovitejše spoznajte stroko vaše organizacije.
· Šolajte in usposabljajte se ob delu.
· Poskrbite za odličnost vašega osebnega razvoja (telesno, umsko, duhovno in duševno).
· Iščite, razumite in izkoristiti najboljše prakse izven vaše organizacije.
· Pridobiti čim več mednarodnih izkušenj.
· Vzpostavite čim širše socialno omrežje.
· Negujte etičnost razmišljanja in delovanja.
prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

(Zapis ne predstavlja uradnega stališča FOŠ.)