ponedeljek, 18. december 2017

Upravljanje s spremembami v negotovem okolju

Globalizacija je, po eni izmed definicij, v prvi vrsti tehnološko podprta kompresija časa in prostora. Seveda lahko to definicijo do onemoglosti seciramo in postavljamo pametna vprašanja, vredna visoko-akademske razprave, lahko pa to sprejmemo kot dejstvo, ki nam ga narekuje vsakodnevno življenje. S principa Newtnowske fizike ima ura še vedno 60 minut in kilometer 1000 metrov, z vidika definicije, zajete v prvem stavku, pa vsako leto v uri opravimo več stvari, kot jih bi leto poprej in vsako leto premagamo 1000 m v krajšem času, kot leto poprej. Predpostavimo, da je zgoraj zapisano resnično na ravni teorije in k temu dodamo Darwinov pogled na razvoj aktualne stvarnosti (kjer preživi tisti najbolj prilagodljiv), potem smo v dobi, ko lahko preživijo zgolj tisti, ki so na prihodnost pripravljeni od včeraj, hkrati pa razumejo, da stvarnost in čas nista linearna, temveč poteka vzporedno ogromno (še vedno končno) število vzporednih stvarnosti v vzporednih interpretacijah okolja. Samo tovrstna interpretacija realnosti omogoča preživetje, v kolikor ne obstaja okvir, ki zahteva usmrtitev. Vendar filozofska razprava ni v pomoč, kadar potrebujemo nasvet, zato...

1. Vedno imejte na razpolago maksimalno število informacij in nikoli v naprej ne izključite nobene kot napačne (vseeno določite tiste, ki so bolj verjetne od ostalih).
2. Zagotovite si ustrezno znanje, ki vam omogoča analizo in interpretacijo teh informacij. 
3. Sledite trendom in določite pričakovani razvoj dogodkov (vendar ne zanemarite možnosti za različne odklone).
4. Namesto resnic pripravljajte scenarije.
5. Določite najbolj zaželene scenarije in jim sledite, določite verjetne scenarije in sočasno izvajajte potrebne ukrepe, določite najbolj škodljive scenarije in se v naprej zavarujte. 
6. Nikoli ne podcenjujte vloge države, politike in osebnih poznanstev (lahko v vaško korist, najverjetneje pa v vašo škodo). 
7. Ne glede na vse, edino kar deluje, je sposobnost razmišljati izven okvirjev. 
8. In seveda, nikamor ne pridemo brez domišljije, oziroma tega, čemur se danes lepo reče - inovativnost.

Našteto ni recept za uspeh, ampak zgolj poveča možnosti za preživetje znotraj stabilnega pravnega okolja. Proti pravni negotovosti pa ni druge rešitve, kot glasno opozarjanje, da situacija, v kateri se ni mogoče zanesti na stabilnost pravnega reda, ne more biti razumljena kot vladavina prava (in posledično je razmislek o selitvi v boljši pravni okvir na mestu).

prof. dr. Uroš Pinterič
(zapis ne predstavlja uradnega stališča FOŠ)